Skontaktuj się z nami już dziś!

Grunwaldzka KREDYTY
Ul. Grunwaldzka 0
37-200 Przeworsk

Tel. 532 565 555

Właścicielem biura jest ATASA Sp. z o. o. z siedzibą przy Ul. Rynek Główny 28 w Krakowie (31-010) jest zarejestrowana w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod nr KRS 0000734114 NIP: 676-255-01-79 REGON: 380365684 Kapitał zakładowy wynosi 5000 złotych.